1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Goleman, Daniel (1946-)
  4. Μεγαλούδη, Φωτεινή
  5. Δέγλερης, Νίκος Ε. | Ξενάκη, Χρύσα
  6. Αθήνα: Πεδίο, 2011
  7. 502 σελίδες ; 23 εκ.
  8. Συναισθηματική νοημοσύνη
  9. 9789609552431
  10. Biblionet | Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
  11. HD38.2.G64716 2011