Η συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο της εργασίας - Αθήνα: Πεδίο, 2011

  1. Έκδοση
  2. Goleman, Daniel (1946-)
  3. Μεγαλούδη, Φωτεινή
  4. Δέγλερης, Νίκος Ε. | Ξενάκη, Χρύσα
  5. Αθήνα: Πεδίο, 2011
  6. 502 σελίδες ; 23 εκ.
  7. Συναισθηματική νοημοσύνη
  8. 9789609552431
  9. Biblionet | Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος