1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Μαλικιώση-Λοΐζου, Μαρία
 4. [Νέα έκδοση]
 5. Αθήνα: Πεδίο, 2011
 6. 268 σελίδες : εικονογράφηση ; 24 εκ.
 7. Συμβουλευτική ψυχολογία
 8. 9789609405829
 9. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
 10. LB1027.5.M355 2011
  • Τα τελευταία χρόνια ο ρόλος του εκπαιδευτικού έχει μεταβληθεί σημαντικά. Πέρα από τη μετάδοση της ακαδημαϊκής γνώσης, ο εκπαιδευτικός σήμερα αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις και πρωτόγνωρες καταστάσεις στην τάξη και στο χώρο του σχολείου, ενώ καλείται συχνά να εντοπίσει τα σοβαρά προβλήματα των μαθητών και να φροντίσει για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών τους και για την ομαλή λειτουργία της σχολικής ομάδας. Η κατάρτισή του σε δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και συμβουλευτικής αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων.
   Αυτή την κατάρτιση επιχειρεί να προσφέρει το βιβλίο. Βασισμένο στις αρχές του ανθρωπιστικού μοντέλου, αναπτύσσει και τεκμηριώνει τη σημασία του συμβουλευτικού ρόλου του εκπαιδευτικού και της θετικής διαπροσωπικής επίδρασής του με τους μαθητές. Περιγράφει τις επικοινωνιακές και συμβουλευτικές δεξιότητες που πρέπει να κατέχει ο εκπαιδευτικός για να πετύχει στην αποστολή του, ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί μια σύνθετη παρουσίαση των εξελικτικών και συμβουλευτικών σταδίων που ακολουθούνται και των δεξιοτήτων που πρέπει να χρησιμοποιούνται σε αυτά. Επισημαίνει τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ο εκπαιδευτικός προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά με τους μαθητές του και προτείνει έναν τρόπο κατάρτισής του ο οποίος τεκμηριώνεται από στοιχεία σχετικών ερευνών στην Ελλάδα και διεθνώς.
   Η παρούσα ανανεωμένη έκδοση του βιβλίου προσπάθησε να συμπεριλάβει τα νεότερα δεδομένα της εφαρμογής του κλάδου της συμβουλευτικής ψυχολογίας στην εκπαίδευση, με τη φιλοδοξία να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να μεταβάλλουν την καθημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα και να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών τους.

   Biblionet