1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Κλιματικές αλλαγές (Έννοια)
    2. Πολιτική θεώρηση (Έννοια)