"Μουσουλμάνες της Ανατολής" : αναπαραστάσεις, πολιτισμικές σημασίες και πολιτικές - 1η έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2006

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Abu-Lughod, Lila
 4. Κιτίδη, Κατερίνα
 5. Τσιμπιρίδου, Φωτεινή
 6. 1η έκδοση
 7. Φωτεινή Τσιμπιρίδου επιμέλεια, εισαγωγή ; μετάφραση Κατερίνα Κιτίδη ; κείμενα L. Abu-Lughod [και 8 άλλοι].
 8. Αθήνα: Κριτική, 2006
 9. 372 σελίδες ; 24 εκ.
 10. 9602184604, 9789602184608
 11. HQ1170.M687 2006
 12. 305.48697