"Μουσουλμάνες της Ανατολής" : αναπαραστάσεις, πολιτισμικές σημασίες και πολιτικές - 1η έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2006

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Abu-Lughod, Lila
Κιτίδη, Κατερίνα
Τσιμπιρίδου, Φωτεινή
1η έκδοση
Αθήνα: Κριτική, 2006
372 σελίδες ; 24 εκ.
9602184604, 9789602184608