Βασιλειάδης, Χρήστος Α.

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
    • Ο Χρήστος Α. Βασιλειάδης είναι Καθηγητής. Αποτελεί μέλος του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην Θεσσαλονίκη. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στο μάρκετινγκ, στο μάρκετινγκ υπηρεσιών και τη διαχείριση των τουριστικών προορισμών. Είναι μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ (ΕΛ.Α.Μ.). Είναι μέλος του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Διαθέτει μεταδιδακτορικό τίτλο έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Είναι συγγραφέας επίσης των βιβλίων: "Η Διοικητική και το Μάρκετινγκ των Τουριστικών Προορισμών" και "Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων και Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών".

      Biblionet