Πολιτική, δημοκρατία, χειραφέτηση : συνέντευξη του Jacques Rancière στη Βίκυ Ιακώβου

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Νοέμβριος 2009