1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Copans, Jean
 4. Μάρκου, Κατερίνα
 5. Μάρκου, Κατερίνα
 6. 1η έκδοση
 7. Αθήνα: Gutenberg, 2004
 8. 193 σελίδες ; 21 εκ.
 9. Βιβλιοθήκη κοινωνικής επιστήμης και κοινωνικής πολιτικής ; 91.
 10. 9600109923, 9789600109924
 11. Enquete ethnologique de terrain
 12. Είναι ψηφιοποιημένο το 1ο κεφάλαιο.
 13. Biblionet | Εθνική ΒΙβλιοθήκη της Ελλάδος
 14. GN345.C6716 2004