1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Γκέφου - Μαδιανού, Δήμητρα
  4. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1999
  5. 523 σελίδες : χάρτες ; 21 εκ.
  6. Ανθρωπολογικοί ορίζοντες
  7. 9603449105
  8. Είναι ψηφιοποιημένα τα κεφάλαια 7, 8 και 9.
  9. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. [429]-494) και ευρετήρια.
  10. GN357.G54 1999