Η προοπτική ενός συντάγματος για την Ευρώπη - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2003

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Τσάτσος, Δημήτρης Θ (1933-2010)
  4. Μανιτάκης, Αντώνης Ν. (1944-) | Παπαδοπούλου, Λίνα
  5. Κουκιάδης, Ιωάννης Δ.
  6. Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2003
  7. 445 σελίδες ; 24 εκατοστά
  8. 9603018147
  9. Πάνω από τον τίτλο: Τομέας Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. | "Οι μελέτες που περιέχονται ανακοινώθηκαν αρχικά σε συνέδριο που διοργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στις 28 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου 2003"
  10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές