1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Καψάλης Αχιλλέας Γ.
  4. 1η έκδοση
  5. Αθήνα: Gutenberg, 1998
  6. 134 σελίδες ; 24 εκ.
  7. Παιδαγωγική σειρά (Gutenberg)
  8. 9600107602, 9789600107609
  9. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 129-134).
  10. LB3056.G8K37 1998