Αξιολόγηση και βαθμολογία στο δημοτικό σχολείο - 1η έκδοση. - Αθήνα: Gutenberg, 1998

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Καψάλης Αχιλλέας Γ.
 4. 1η έκδοση
 5. Αχιλλέας Γ. Καψάλης.
 6. Αθήνα: Gutenberg, 1998
 7. 134 σελίδες ; 24 εκ.
 8. Παιδαγωγική σειρά (Gutenberg)
 9. 9600107602, 9789600107609
 10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 129-134).
 11. LB3056.G8K37 1998