Αξιολόγηση και βαθμολογία στο δημοτικό σχολείο - 1η έκδοση. - Αθήνα: Gutenberg, 1998

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
1η έκδοση
Αθήνα: Gutenberg, 1998
134 σελίδες ; 24 εκ.
Παιδαγωγική σειρά (Gutenberg)
9600107602, 9789600107609
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 129-134).