1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 1993
 3. Ελληνικά
  • Πρόκειται για πλήρες ερμηνευτικό έργο του Ομ. Καθηγητή Α.Ι. Τάχου, που ερευνά συστηματικά το σύνολο της ύλης του Ουσιαστικού Διοικητικού Δικαίου, με αναφορές, συμπληρωματικά στο Δικονομικό Διοικητικό Δίκαιο, και ειδικότερα: 

   Μέρος, στην προσβολή της ατομικής ιδιοκτησίας- περιουσίας. 

   Ιδιαίτερα ενδιαφέρον, μεταξύ των άλλων, είναι και το ότι σε κάθε ενότητα η κριτική σκέψη του συγγραφέα αναζητεί το καλύτερο εφικτό σημείο σύζευξης του δέοντος και του όντος με στόχο την ουσιαστική ενεργοποίηση της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας υπέρ των διοικούμενων. 

   Τα επιχειρήματα του συγγραφέα τεκμηριώνονται με ανάλογες παραπομπές στην ελληνική και διεθνή νομολογία των ανωτάτων δικαστηρίων καθώς και στη θεωρία, για ό,τι έχει δημοσιευθεί στην ελληνική γλώσσα, ώστε να είναι προσιτή σε όλους. 

   Σκοπός του έργου είναι η ερμηνεία αλλά και η διδασκαλία του Διοικητικού Δικαίου. Απευθύνεται τόσο στον άνθρωπο της πράξης, δικαστή, δικηγόρο, υπάλληλο, που επιζητεί και την επιστημονική κάλυψη, όσο και στον φοιτητή-σπουδαστή, που επιζητεί και την ενημέρωσει για τα αποτελέσματα της πράξης. 

   Στο τέλος, περιέχεται χρηστικός Πίνακας Αναλυτικών Περιεχομένων και Ευρετήριο καθ’ ύλη. 

   Biblionet