1. Πρόσωπο
  2. Γυναίκα
    • Η Έφη Μακροπούλου σπούδασε στην Αθήνα Μουσική (δίπλωμα πιάνου και ανωτέρων θεωρητικών) και Αρχαιολογία. Με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. συνέχισε τις σπουδές της στην Αγγλία όπου ειδικεύτηκε στα Μουσικοπαιδαγωγικά. Διδάσκει μουσική σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, ενώ παράλληλα αρθρογραφεί σε περιοδικά μουσικής εκπαίδευσης. Τελευταία ασχολείται και με τη μετάφραση μουσικοπαιδαγωγικών βιβλίων.

      Biblionet