1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Κάντας, Αριστοτέλης
  4. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1993
  5. 3 τόμοι : εικονογράφηση ; 23 εκ.
  6. 9607019660 (τ. 1), 9603441430 (τ. 3), 9607019652 (set), 9607019792 (τ. 2)
  7. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές και ευρετήρια.
  8. HF5548.8.K345 1993
    • [τ. 1.] Κίνητρα, επαγγελματική ικανοποίηση, ηγεσία -- [τ. 2.] Επιλογή, αξιολόγηση προσωπικού -- [τ. 3.] Διεργασίες ομάδας, σύγκρουση, ανάπτυξη και αλλαγή, κουλτούρα, επαγγελματικό άγχος.