1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Σπηλιωτόπουλος, Επαμεινώνδας Π. (1925-)
 4. 4η έκδοση, ενημέρωση Νοέμβριος 2010
 5. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκης, 2010
 6. 310 σελίδες 20 εκατοστά
 7. Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες
 8. 960-16-1745-0, 978-960-16-1745-9
 9. Περιέχει ευρετήριο
 10. 342.495
  • Βασική προϋπόθεση της καλής λειτουργίας του δημοκρατικού, και ιδιαίτερα του κοινοβουλευτικού, πολιτεύματος της χώρας μας είναι η γνώση του δημόσιου δικαίου από όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες. Το δημόσιο δίκαιο περιλαμβάνει τους νομικούς κανόνες που ρυθμίζουν την οργάνωση και τη λειτουργία του Κράτους, τα ατομικά, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα, καθώς και τις σχέσεις των διοικουμένων με τη Δημόσια Διοίκηση και την προστασία τους από ενδεχόμενες παράνομες πράξεις των οργάνων της. Αυτός είναι ο σκοπός του βιβλίου, στο οποίο περιγράφονται και αναλύονται κατά τρόπο προσιτό στο ευρύ κοινό, δηλαδή και στους αναγνώστες που δεν έχουν νομική παιδεία, οι σημαντικότεροι κανόνες του συνταγματικού δικαίου και του διοικητικού δικαίου που ισχύουν στη χώρα μας. Σε παράρτημα ο αναγνώστης, θα βρει το κείμενο του Συντάγματος (στις διατάξεις του οποίου γίνεται πολύ συχνή παραπομπή), που είναι βασική πηγή του δημόσιου δικαίου.