Ευρωπαϊκή αντεγκληματική πολιτική : κείμενα αντεγκληματικής πολιτικής - Πέμπτη έκδοση. - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2006

 1. Έκδοση
 2. Αλεξιάδης, Στέργιος Α. (1939-)
 3. Πέμπτη έκδοση
 4. Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2006
 5. xvi, 484 σελίδες ; 21 εκατοστά
 6. 9604451200
 7. Περιλαμβάνει ευρετήριο
cover
  • Η προηγούμενη Δ΄ έκδοση (2005) των «Κειμένων Αντεγκληματικής Πολιτικής» υπαγορεύτηκε από την ανάγκη να περιληφθεί η Σύσταση No R (99) 19 «Διαμεσολάβηση σε Ποινικές Υποθέσεις», το κείμενο της οποίας περιήλθε στα χέρια μου μετά την κυκλοφορία της Γ΄ έκδοσης των Κειμένων (2001). Επρόκειτο δηλαδή για μια «συμπληρωματική» έκδοση. Ήδη, στην παρούσα Ε΄ έκδοση περιλαμβάνονται Συστάσεις της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης που υιοθετήθηκαν κατά την εξαετία 2001-2006 και ειδικότερα πάνω σε θέματα όπως: «Γενικές αρχές προς καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος» (11/2001), «Η συνεργασία στην πρόληψη του εγκλήματος» (21/2003), «Η υπό όρους απόλυση - Απόλυση επί λόγω τιμής» (22/2003), «Η αντιμετώπιση από τις διοικήσεις των φυλακών των ισοβιτών και άλλων βαρυποινιτών κρατουμένων» (23/2003), «Οι Ευρωπαϊκοί Σωφρονιστικοί Κανόνες» (2/2006). Όπως εύκολα διαπιστώνει ο αναγνώστης πρόκειται για εντελώς επίκαιρα και εξαιρετικής σημασίας θέματα της ευρωπαϊκής αντεγκληματικής πολιτικής.

   Εκδόσεις Σάκκουλας