1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Πολιτιστική κληρονομιά (Έννοια)
    2. Προστασία (Έννοια)
    3. Δίκαιο και νομοθεσία (Έννοια)
    4. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)