Ψηφιακό Βιβλίο: Λαϊκή κυριαρχία και κοινοβουλευτισμός στην Αγγλία

Ψηφιακό τεκμήριο
PDF
AMELib
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Με περιορισμούς αναπαραγωγής
  • Κωδικός χρήσης ηλεκτρονικού αρχείου: pap046-8
Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.