Ουλής, Παναγιώτης [Συγγραφέας]. Εγχειρίδιο κλινικής ψυχοπαθολογίας

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2006
  3. Ελληνικά
    • [...] Ο Παναγιώτης Ουλής ασχολείται από πολλά χρόνια με την ψυχοπαθολογία, τόσο από τη σκοπιά του κλινικού, όσο και από τις σκοπιές του ερευνητή και του θεωρητικού της μεθοδολογίας και θεωρίας της επιστήμης. Το παρόν βιβλίο του, κατά συνέπεια, συνδυάζει όλες αυτές τις πλευρές. Ο συγγραφέας βασιζόμενος στη μακρόχρονη εμπειρία την οποία έχει αποκτήσει με τους φοιτητές της Ιατρικής και τους ειδικευόμενους ψυχιάτρου, καθορίζει και περιγράφει το "σώμα" της Κλινικής Ψυχοπαθολογίας, στους διάφορους τομείς των ψυχικών λειτουργιών. Για λόγους σύνδεσης με τις ερμηνευτικές θεωρίες της ψυχοπαθολογίας, συχνά παραθέτει κριτικά τις διάφορες θεωρητικές εξηγήσεις, όπως και τα ερευνητικά ευρήματα που εξηγούν τα ψυχοπαθολογικά φαινόμενα. [...] (από τον πρόλογο του βιβλίου)

      Biblionet