1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. Ελληνικά
  • ...Είναι ένα βιβλίο που καταρρίπτει μύθους χωρίς να δημιουργεί νέους. Είναι ένα βιβλίο που επιτρέπει να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς αναπαραγωγής του κοινωνικού αποκλεισμού υποδεικνύοντας τους τρόπους αντιμετώπισής τους. Κυρίως όμως είναι ένα βιβλίο που δείχνει τη σημασία της πολιτικής δράσης στην αλλαγή των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων.
   Στο επίκεντρό του βρίσκονται οι Ρομά της κοινότητας του Φλάμπουρου στο νομό Σερρών και το ερώτημα εάν και εκείνοι μοιράζονται στον ίδιο βαθμό τον κοινωνικό αποκλεισμό που υφίστανται οι Ρομά σε όλη την Ελλάδα. Προκαταλαμβάνω το εντυπωσιακό εύρημα της έρευνας: Η εθνική αντίσταση με τα κοινωνικά της μηνύματα πλούτισε και τη δικής τους κοινότητα με αξίες και συμπεριφορές που κινητοποιούν ακόμη και σήμερα δυνάμεις αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού.
   Ο Δημήτρης Ζάχος μας χάρισε ένα βιβλίο αισιοδοξίας για τις δυνατότητες των ανθρώπων να ανατρέψουν όλα όσα παρεμποδίζουν τη χειραφέτησή τους. Αυτό όμως προϋποθέτει -έτσι δείχνει η παρούσα εργασία- συνθήκες και περιστάσεις όπου οι καταπιεσμένοι αποτινάζουν τον πατερναλισμό των φίλιων ομάδων και συμμετέχουν ισότιμα μαζί τους στους κοινωνικούς αγώνες.

   (Γιώργος Τσιάκαλος)

   Biblionet