Φιλέρη, Σοφία

  1. Πρόσωπο
  2. Γυναίκα
  3. GRC
  4. Ελλάδα