1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Noiriel, Gérard (1950-)
  2. 1998
  3. Γαλλική
    1. Ιστορία -- Έρευνα
    2. Ιστορία