Κοινωνική στατιστική : κοινωνιομετρία, οικονομομετρία, βιομετρία, δημογραφία - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2003

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Μάρδας, Γεώργιος Δημ.
  4. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2003
  5. 301 σελίδες : εικονογράφηση ; 21 εκ.
  6. 9600216940
  7. "Πεδία εφαρμογής: Κοινωνία-Οικονομία-Απασχόληση, Πολιτική-Διοίκηση-Υγεία, Εκπαίδευση-Κοινωνική Πολιτική."
  8. HA29.5.G7M375 2003