Βασικές αρχές της παιδαγωγικής για τα νοητικά καθυστερημένα άτομα - Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1994

  1. Έκδοση
  2. Anstötz, Christoph
  3. Αναγνώστου Λευτέρης
  4. Ζώνιου-Σιδέρη, Αθηνά
  5. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1994
  6. 190 σελίδες ; 21 εκ.
  7. Ειδική αγωγή
  8. 9603440108
  9. Μετάφραση του "Grundriss der Geistbehindertenpädegogik."