1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Anstötz, Christoph
  4. Αναγνώστου Λευτέρης
  5. Ζώνιου-Σιδέρη, Αθηνά
  6. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1994
  7. 190 σελίδες ; 21 εκ.
  8. Ειδική αγωγή
  9. 9603440108
  10. Μετάφραση του "Grundriss der Geistbehindertenpädegogik."
  11. LC4601.A5716 1994