Ελληνική μετάφραση του έργου "The problems of philosophy" / Πέρης, Αντώνης [Μεταφραστής]