Κλινική ψυχολογία : σύγχρονα θέματα κλινικής πρακτικής και έρευνας. - Πέμπτη έκδοση. - Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2009

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Ποταμιάνος, Γρηγόρης Α.
  4. Πέμπτη έκδοση
  5. Γρηγόρης Α. Ποταμιάνος.
  6. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2009
  7. 235 σελίδες ; 22 εκατοστά
  8. 9603449725, 9789603449720
  9. Περιλαμβάνει βιβλιογραφίες.