Τσιώλης, Δημήτριος [Συγγραφέας]. Προστασία και διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας ψηφιακού περιεχομένου στο διαδίκτυο και τα σύγχρονα δίκτυα

  1. Work (Individual)
  2. 2016
  3. Ελληνικά
    • Η αντιμετώπιση του ζητήματος της προστασίας και διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων του ψηφιακού περιεχομένου είναι μια πολύπλοκη διεργασία που απαιτεί την ουσιαστική συνεργασία παραγόντων από πολλούς και ετερογενείς τομείς της κοινωνίας και από διαφορετικές επιστήμες. Ενδεικτικά, στο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο, ακόμα και η πιο συνήθης πρόσβαση στην πληροφορία αναπόφευκτα εμπλέκει τη δημιουργία ενός αντιγράφου. Το λογισμικό για την επισκόπηση, για παράδειγμα, μιας ιστοσελίδας δημιουργεί πολλαπλά αντίγραφα του πολυμεσικού περιεχομένου μιας ιστοσελίδας. Η λειτουργία αυτή γίνεται για την καλύτερη πρόσβαση στην πληροφορία αλλά στην πράξη αποτελεί μία αναπαραγωγή που εμπλέκει την έννοια της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Το αποκλειστικό δικαίωμα της αναπαραγωγής είναι το πρώτο και το πιο βασικό δικαίωμα για τον ιδιοκτήτη του πνευματικού δικαιώματος ενός έργου. Πώς μπορεί αυτή η σύγκρουση μεταξύ της επιθυμίας παροχής πρόσβασης και της επιθυμίας ελέγχου της αντιγραφής να αρθεί, όταν για μία ψηφιακή πληροφορία η πρόσβαση είναι και ταυτόχρονα αντιγραφή; Αυτό είναι ένα μόνο από τα σημαντικά ζητήματα που στο σύνολό τους, θέτουν ένα πολυσύνθετο πρόβλημα που αφορά την προστασία, τη διαχείριση, αλλά και την αξιοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας στην κοινωνία της πληροφορίας. Το πρόβλημα έχει ιδιαίτερη επίδραση σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης δημιουργίας και δραστηριότητας, όπως την καλλιτεχνική δημιουργία, την παιδεία, την έρευνα, το εμπόριο και τον πολιτισμό. Τα σημαντικά αυτά ζητήματα και το όλο πρόβλημα αναδείχθηκαν στην πράξη, μέσα από τις ανάγκες και τις διαπιστώσεις που προέκυψαν επιτακτικά στο χώρο του Πολιτισμού. Πρωτεύουσα σημασία για την αντιμετώπισή του έχει ο συνδυασμός και η συνέργεια νομικών και τεχνολογικών μέτρων. Το προτεινόμενο βιβλίο αναπτύσσει το ζήτημα, προτείνει λύσεις και περιγράφει το σχεδιασμό και την υλοποίηση πρότυπου συστήματος προστασίας και διαχείρισης βάσει τεχνολογιών ανοικτού κώδικα και τεχνολογιών υδατοσήμανσης πολυμέσων.