Βογινδρούκας, Ι.

Bibliographic Info

Person
Male
  • Ο Ιωάννης Βογινδρούκας είναι λογοπεδικός, διδάκτωρ του Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εργάζεται στο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Βόρειας Ελλάδας του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και διδάσκει σε θέση 407-80 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ασχολείται με τον αυτισμό και τις γλωσσικές και επικοινωνιακές διαταραχές που συνυπάρχουν με αυτόν, είναι εκπαιδευτής του γλωσσικού προγράμματος ΜΑΚΑΤΟΝ και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στο ευρύ φάσμα των αναπτυξιακών γλωσσικών διαταραχών, των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, των πραγματολογικών διαταραχών, και στη χρήση εναλλακτικών μεθόδων επικοινωνίας.

    Biblionet