Αλεξιάδης, Στέργιος Α. (1939-) [Συγγραφέας]. Ανακριτική

Έργο (αυτοτελές έργο)
1978
Ελληνικά
 • Κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Σάκκουλα σε 5η έκδοση το βιβλίο του καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Στέργιου Αλεξιάδη «Ανακριτική». Η ύλη του βιβλίου (σ. 1-474) είναι κατανεμημένη σε Εισαγωγή, σε Πρώτο και Δεύτερο Μέρος και σε Επίμετρο. Συμπληρώνεται από ένα Προεισαγωγικό κεφάλαιο, Πίνακα περιεχομένων και Θεματικό ευρετήριο. 
  Όπως είναι γνωστό, η Ανακριτική είναι εκείνος ο επιστημονικός κλάδος, ο οποίος ασχολείται με τα προβλήματα της ανάκρισης του εγκλήματος στην ποινική δίκη. Με την Ανακριτική ως επιστημονικό κλάδο ασχολείται η Εισαγωγή (σ. 31-90). Αντικείμενο ανάπτυξης στο Πρώτο Μέρος του βιβλίου είναι αφενός η οργάνωση της ανάκρισης του εγκλήματος και αφετέρου το βασικό πρόβλημα της εξακρίβωσης της ταυτότητας είτε του δράστη είτε του θύματος (σ. 91-210). Ακολουθεί το Δεύτερο Μέρος το οποίο είναι αφιερωμένο στη συγκέντρωση του αποδεικτικού υλικού (σ. 211-435). 
  Το Προεισαγωγικό κεφάλαιο έχει ως θέμα του το τεκμήριο αθωότητας του κατηγορουμένου, ενώ στο Επίμετρο εξετάζονται τα μέσα και οι τρόποι ελέγχου της αλήθειας στην ποινική δίκη. 
  Παρόλο που αποτελεί βιβλίο του χώρου των Εγκληματολογικών Επιστημών, στις σελίδες του αντιμετωπίζονται πολλά δικονομικά προβλήματα που αναφύονται κατά την ανάκριση του εγκλήματος, ενώ γίνεται φανερή η προσπάθεια του συγγραφέα να ελέγχει την ύλη του υπό το πρίσμα των ατομικών ελευθεριών και των δικονομικών δικαιωμάτων του κατηγορουμένου. 
  Η νέα έκδοση της «Ανακριτικής» του καθ. κ. Στ. Αλεξιάδη είναι το αποτέλεσμα μιας αδιάκοπης επίπονης προσπάθειας που ξεκίνησε πριν 25 χρόνια και δημοσιοποιήθηκε σε πέντε μέχρι σήμερα εκδόσεις. 
  Παρακολουθεί την εξέλιξη της επιστήμης της Ανακριτικής ως σήμερα στον ελληνικό και στο διεθνή χώρο, περιλαμβάνει πλούσια ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και χωρίς υπερβολή καλύπτει όλη την έκταση του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου. Εύλογα, αποτελεί πολύτιμο βοήθημα τόσο για τους σπουδάζοντες όσο και για τους ασχολούμενους με τα προβλήματα της απονομής της ποινικής δικαιοσύνης. 

  Biblionet