1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Τριλιανός, Θανάσης Α.
 4. 3η έκδοση βελτιωμένη και επαυξημένη
 5. Αθήνα, 2008
 6. 2 τόμοι : εικονογράφηση ; 23 εκ.
 7. 9609078826 (τ. 1), 9609078834 (τ. 2), 9609078818 (set)
 8. LB1025.3.T75 2008
  • Στο δεύτερο μέρος της εργασίας «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» καταβάλλεται προσπάθεια για κριτική προσέγγιση και παρουσίαση έξι πλέον παραμέτρων της διδακτικής πράξης, η γνώση των οποίων κρίνεται εντελώς απαραίτητη για τον υποψήφιο και τον «εν ενεργεία» εκπαιδευτικό της Α/θμιας και της Β/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς και για το μελετητή της Διδακτικής Επιστήμης. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

   Politeianet