Σύγχρονες ενταξιακές προσεγγίσεις - Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2004

  1. Manifestation
  2. Ζώνιου-Σιδέρη, Αθηνά
  3. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2004
  4. 2 τόμοι : εικονογράφηση ; 21 εκ.
  5. 960406861X (τ.1), 9604068628 (τ.2), 9604068601 (set)
  6. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.
    • τ. 1. Θεωρία -- τ. 2. Πράξη.