1. Πρόσωπο
  2. Petmezas, Socrates (1957-)
  3. 1957
  4. Αθήνα
  5. Έλληνας