Ελληνική μετάφραση του "Life evolving." / Τριάρχου, Λάζαρος Κ. [Μεταφραστής]