Παιδαγωγική της ένταξης Τόμος 1,Τόμος 2, Από το "σχολείο του διαχωρισμού" σε ένα "σχολείο για όλους" - 1η έκδοση. - Αθήνα: Τυπωθήτω

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
1η έκδοση
Αθήνα: Τυπωθήτω
2 τόμοι ; 21 εκ.
Ειδική παιδαγωγική ; 2-3.
9604020153 (τ. 1), 9789600111958 (τ. 2)