1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Σούλης, Σπυρίδων-Γεώργιος
  4. 1η έκδοση
  5. Αθήνα: Τυπωθήτω
  6. 2 τόμοι ; 21 εκ.
  7. Ειδική παιδαγωγική ; 2-3.
  8. 9604020153 (τ. 1), 9789600111958 (τ. 2)
  9. LC1200.S685 2002