Παιδαγωγική της ένταξης Τόμος 1,Τόμος 2, Από το "σχολείο του διαχωρισμού" σε ένα "σχολείο για όλους" - 1η έκδοση. - Αθήνα: Τυπωθήτω

  1. Έκδοση
  2. Σούλης, Σπυρίδων-Γεώργιος
  3. 1η έκδοση
  4. Αθήνα: Τυπωθήτω
  5. 2 τόμοι ; 21 εκ.
  6. Ειδική παιδαγωγική ; 2-3.
  7. 9604020153 (τ. 1), 9789600111958 (τ. 2)