1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Freire, Paulo (1921-1997)
  4. Κρητικός, Γιάννης
  5. Αθήνα: Κέδρος
  6. 227 σελίδες ; 21 εκ.
  7. 9600412928
  8. Μετάφραση του: Pedagogía del oprimido.
  9. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.
  10. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
  11. LB880.F73P4316 2005