Η αγωγή του καταπιεζόμενου - Αθήνα: Κέδρος

  1. Έκδοση
  2. Freire, Paulo (1921-1997)
  3. Κρητικός, Γιάννης
  4. Αθήνα: Κέδρος
  5. 227 σελίδες ; 21 εκ.
  6. 9600412928
  7. Μετάφραση του: Pedagogía del oprimido.
  8. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.
  9. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος