Η αγωγή του καταπιεζόμενου - Αθήνα: Κέδρος

Bibliographic Info

Έκδοση
Freire, Paulo (1921-1997)
Κρητικός, Γιάννης
Αθήνα: Κέδρος
227 σελίδες ; 21 εκ.
9600412928
Μετάφραση του: Pedagogía del oprimido.
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.