1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Παπασταμάτης, Αδαμάντιος Ι.
  4. 2η έκδοση
  5. Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2011
  6. 261 σελίδες ; 24 εκ.
  7. 9789600805253
  8. LC5215.P3735 2011