Ελληνική μετάφραση του "Guide pratique du formateur." / Ζέη, Ελευθερία [Μεταφραστής]