Θεωρίες προσωπικότητας και κλινική πρακτική - Πέμπτη έκδοση. - Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2002

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Ποταμιάνος, Γρηγόρης Α.
  4. Πέμπτη έκδοση
  5. Γρηγόρης Α. Ποταμιάνος και συνεργάτες.
  6. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2002
  7. 294 σελίδες : πινάκες ; 26 εκατοστά
  8. 9789603443995
  9. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές