Η κοινωνιολογική έρευνα : κριτική επισκόπηση των μεθόδων και των τεχνικών κριτική επισκόπηση των μεθόδων και των τεχνικών, Νότα Κυριαζή - Έκτη έκδοση. - Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2003

  1. Έκδοση
  2. Έκτη έκδοση
  3. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2003
  4. 366 σελίδες : εικονογράφηση ; 21 εκατοστά
  5. Θεωρία και Έρευνα στην Κοινωνιολογία : Νότα Κυριαζή
  6. 9603447439, 9789603447436
    • Πρόλογος -- Κεφάλαιο 1: Η διαπλοκή θεωρίας, μεθόδων και δεδομένων -- Κεφάλαιο 2: Θεωρητικές έννοιες, μεταβλητές και μέτρηση -- Κεφάλαιο 3: Η δειγματοληπτική έρευνα: μέθοδοι δειγματοληψίας και συλλογής στοιχείων -- Κεφάλαιο 4: Η αναζήτηση της αιτιώδους συσχέτισης: μέθοδοι ποσοτικής ανάλυσης -- Κεφάλαιο 5: Η συμμετοχική παρατήρηση -- Κεφάλαιο 6: Η ανάλυση περιεχομένου -- Κεφάλαιο 7: Η ιστορική-συγκριτική ανάλυση -- Επίλογος -- Βιβλιογραφία -- Ευρετήριο συγγραφέων -- Ευρετήριο θεμάτων -- Πίνακες -- Διαγράμματα