1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Καραβάκου, Βασιλική
  4. Αθήνα: Gutenberg, 2009
  5. 301 σελίδες ; 24 εκ.
  6. 9789600112092
  7. LB675.H42K373 2009