Ρεμπέτικα

Έννοια
Ρεμπέτικο (Ελληνική)
Ελληνικά
  • Το λήμμα ήταν καθιερωμένο από την ΕΒΕ ως "Ρεμπέτικα τραγούδια". Ο όρος "Ρεμπέτικα" εννοεί τα τραγούδια άρα είναι περιττό να καθιερωθεί ως "Ρεμπέτικα τραγούδια"
  • Υποδιαιρείται γεωγραφικά
  • Ρεμπέτικο τραγούδι (ή γενικά στον πληθυντικό Ρεμπέτικα) ονομάζεται το ελληνικό αστικό λαϊκό τραγούδι που εμφανίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και απέκτησε τη γνώριμη μορφή του, περίπου μέχρι την τρίτη δεκαετία του 20ού αιώνα. Εξελίχθηκε κυρίως στα λιμάνια ελληνικών πόλεων όπου ζούσε η εργατική τάξη (τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη, τον Βόλο) και στη συνέχεια πέρασε και σε άλλα αστικά κέντρα. Την ίδια περίπου εποχή αναπτύχθηκε στα Ταμπάχανα Πάτρας μια διαφορετική μορφή αστικού λαϊκού τραγουδιού ⟶ Wikipedia
Ρεμπέτικα -- Ιστορία και κριτική