Λάζος, Γρηγόρης (1954-) [Συγγραφέας]. Το πρόβλημα της ποιοτικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες

Έργο (αυτοτελές έργο)
Ελληνικά
  • Η «Ποιοτική έρευνα: θεωρία και πράξη» αποτελεί μιαν εναρκτήρια κριτική καταγραφή των διάφορων τάσεων που αναπτύσσονται στη σύγχρονη ποιοτική έρευνα με βάση τρία κριτήρια: τη λογική συνοχή τους, τις κοινωνικές αναφορές τους, και την άμεση και έμμεση σημασία τους στην ερευνητική πράξη. (. . .) Κατά το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα, η ποιοτική έρευνα ενηλικιώθηκε. Επιχειρεί πλέον να σπάσει την επιτήρηση, και να σταθεί ίση προς ίση και σε σχέση συνεργασίας με την ποσοτική έρευνα. Κι αυτό όχι χαριστικά - η επιστήμη δεν περιλαμβάνει το στοιχείο της χάρης στα συστατικά της - αλλά με βάση την ικανότητα που διαθέτει και διαρκώς αναπτύσσει στο να προσφέρει υψηλής ποιότητας και, συγχρόνως, γενικεύσιμο επιστημονικό ερευνητικό έργο. (. . .) (ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)

    www.politeianet.gr