Μέθοδοι στην κοινωνιολογική έρευνα - Αθήνα: Τυπωθήτω, 1998

  1. Έκδοση
  2. Παπαγεωργίου, Γιώτα
  3. Αθήνα: Τυπωθήτω, 1998
  4. 332 σελίδες : εικονογράφηση ; 21 εκ.
  5. 9607643836
  6. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.