Ιωσηφίδης, Θεόδωρος [Συγγραφέας]. Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. Ελληνικά
  • Μια εύληπτη εισαγωγή στις ποιοτικές μεθόδους και στην ανάλυση των δεδομένων ποιοτικής κοινωνικής έρευνας.

   Πρόκειται για τη νέα αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη έκδοση του βιβλίου με τίτλο "Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων στις κοινωνικές επιστήμες" (Κριτική 2003).

   Στις βελτιώσεις της νέας έκδοσης περιλαμβάνονται:
   - Σημαντικός εμπλουτισμός της ύλης ως προς την έκταση, τη διάθρωση και την επικαιροποίησή της.
   - Νέα σύγχρονα ερευνητικά παραδείγματα.
   - Εμπλουτισμένη και συμπληρωμένη βιβλιογραφία και πηγές από το διαδίκτυο.
   - Αναλυτικό γλωσσάρι όρων και εννοιών.

   Ένα σύγχρονο και πλήρες επιστημονικό εγχειρίδιο που απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, στην ευρύτερη επιστημονική και ερευνητική κοινότητα, καθώς και σε κάθε ενημερωμένο αναγνώστη.

   Biblionet