Κική, Γιάννα Π. [Συγγραφέας]. Η ελευθερία των οπτικοακουστικών μέσων

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 2003
 3. Ελληνικά
  • Είναι το πρώτο βιβλίο, το οποίο στο πλαίσιο του διαλόγου στον τομέα του δικαίου των μέσων μαζικής ενημέρωσης, παρουσιάζει και αναλύει το θέμα της συνταγματικής κατοχύρωσης της ελευθερίας των οπτικοακουστικών μέσων. Η συγγραφέας δίνει ειδική έμφαση στην συνταγματική αναθεώρηση του 2001 και σχολιάζει αναλυτικά τις νέες σχετικές συνταγματικές ρυθμίσεις (άρθρα 14 και 15 του Συντάγματος).
   Το πρόβλημα της οριοθέτησης της έννοιας του άμεσου ελέγχου του κράτους, όπως αυτός μπορεί να ασκείται επί της ραδιοτηλεόρασης, οι κανόνες υπέρ της διαφάνειας και κατά της συγκέντρωσης στον χώρο των οπτικοακουστικών μέσων και, τέλος, οι κανόνες περί βασικού μετόχου αποτελούν τα κυριότερα από τα εξαιρετικά επίκαιρα ζητήματα της οπτικοακουστικής ελευθερίας, τα οποία αναλύονται στο νέο αυτό βιβλίο, πολύτιμο για δικηγόρους, δικαστές, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους και φοιτητές, όσους ενδιαφέρονται για την έρευνα στον τομέα των Μ.Μ.Ε.

   Biblionet