Τεκμήρια ζωής : εισαγωγή στα προβλήματα και τη βιβλιογραφία μιας ανθρωπιστικής μεθόδου - 1η έκδοση. - Αθήνα: Gutenberg, 2000

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Plummer, Kenneth
 4. Λιαναντωνάκη, Χαρά
 5. Κοκοσαλάκης, Νίκος
 6. 1η έκδοση
 7. Αθήνα: Gutenberg, 2000
 8. 285 σελίδες ; 21 ek.
 9. Βιβλιοθήκη κοινωνικής επιστήμης και κοινωνικής πολιτικής ; 65.
 10. 9600108285
 11. Μετάφραση του: Documents of life : an introduction to the problems and literature of a humanistic method.
 12. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 257-285).
 13. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
 14. HM511.P5816 2000
  • Οι κοινωνικοί επιστήμονες πάντοτε προσέφευγαν στη χρήση «ανθρώπινων τεκμηρίων», σπανίως όμως κατέβαλαν προσπάθειες για να οριστεί αυτή η χρήση ως μια ξεχωριστή μέθοδος κοινωνιολογικής έρευνας.
   Ο Ken Plummer -χρήστης ο ίδιος της μεθόδου- παρέχει στο παρόν βιβλίο του την πρώτη περιεκτική εισαγωγή στο πεδίο αυτής. Τα «Τεκμήρια ζωής» όχι μόνον εισάγουν τους φοιτητές στα προβλήματα που εγείρουν οι προφορικές ιστορίες και οι ιστορίες ζωής, αλλά και διευρύνουν τον ορισμό του «ανθρώπινου τεκμηρίου», ώστε να περιλαμβάνει πηγές όπως επιστολές, ημερολόγια, φωτογραφίες, ταινίες, το είδος του μυθιστορήματος που αποκαλείται «μη-μυθοπλαστικό», τη μαχόμενη δημοσιογραφία. Ο συγγραφέας διατυπώνει την άποψη ότι, μολονότι στις κοινωνικές επιστήμες έχει καλλιεργηθεί ένα σημαντικό ανθρωπιστικής έμπνευσης ερευνητικό υπέδαφος που εστιάζει πάνω στην αμφισημία της υποκειμενικότητας, υπάρχει η τάση τούτο να αγνοείται προς όφελος μιας περισσότερο αντικειμενικής «επιστημονικής» προσέγγισης. [...] (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

   www.politeianet.gr