Η συμβουλευτική ψυχολογία στην ειδική αγωγή - Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη, 2005

  1. Έκδοση
  2. Συριοπούλου-Δελλή, Χριστίνα Κ.
  3. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη, 2005
  4. 182 σελίδες ; 21 εκ.
  5. 9603334316