1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Συριοπούλου-Δελλή, Χριστίνα Κ.
  4. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη, 2005
  5. 182 σελίδες ; 21 εκ.
  6. 9603334316
  7. LC3969.48.S97 2005