Μοσχίδης, Οδυσσέας Ε.

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Πρόσωπο
Άνδρας
 • Ο Οδυσσέας Μοσχίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Διδάσκει Μαθηματικά, Στατιστική, Στατιστική ανάλυση δεδομένων και Μεθοδολογία έρευνας.
  Έχει πτυχίο στα Μαθηματικά από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι μεταπτυχιακές σπουδές είναι στον τομέα της Εφαρμοσμένης Στατιστικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών με διδακτορικό: "Συμβολή στη μελέτη κλιμάκων αξιολόγησης με μεθόδους της Πολυδιάστατης Ανάλυσης Δεδομένων".
  Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την Πολυδιάστατη Στατιστική Ανάλυση και εφαρμογές της στην αξιολόγηση επιχειρήσεων και έρευνα αγοράς. Έχει σημαντικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.
  Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα στους τομείς της αξιολόγησης δεδομένων επιχειρήσεων και έρευνας αγοράς.
  Κατείχε τις θέσεις του Διοικητού και Προέδρου στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Άγιος Δημήτριος".

  Biblionet