Μακροοικονομική ανάλυση : θεωρία-εφαρμογές - Αθήνα: Εκδόσεις Ελένη Κιόχου, 2011

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Κιόχος, Πέτρος Α. | Κιόχος, Απόστολος | Παπανικολάου, Γεώργιος Δ.
 4. Π. Κιόχος, Γ. Παπανικολάου, Απ. Κιόχος.
 5. Αθήνα: Εκδόσεις Ελένη Κιόχου, 2011
 6. 695 σελίδες : εικονογράφηση ; 24 εκ.
 7. 9789609867832
 8. HB179.G7K5635 2011
  • Μέρος Πρώτο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΕΞΕΛΙΞΗ - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ
   1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΕΞΕΛΙΞΗ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
   2. ΚΥΡΙΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
   3. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ
   Μέρος Δεύτερο: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ - ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
   4. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ
   5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
   Μέρος Τρίτο: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΕΫΝΣΙΑΝΗ ΘΕΩΡΙΑ
   6. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
   7. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ
   8. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
   Μέρος Τέταρτο - ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
   9. ΟΡΙΣΜΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
   10. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
   11. ΖΗΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
   12. ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ
   13. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ
   Μέρος Πέμπτο: ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ - ΑΝΕΡΓΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ) ΚΥΚΛΟΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ - ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
   14. ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ
   15. ΑΝΕΡΓΙΑ
   16. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ) ΚΥΚΛΟΙ
   17. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
   18. ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ
   Μέρος έκτο: ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IS - LM)
   19. ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΣ (ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IS - LM)
   20. ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IS - LM)
   21. ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Δ.Ν.Τ.) (INTERNATIONAL MONETARY FUND, IMF)
   Μέρος Έβδομο: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

   www.politeianet.gr