Μαρωνίτη, Νίκη

  1. Πρόσωπο
  2. Γυναίκα
  3. GRC
  4. Ακαδημαϊκός
  5. Πολιτική Επιστήμη - Ιστορία
  6. Ελληνική
  7. Ελλάδα
    • Η Νίκη Μαρωνίτη σπούδασε στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. ). Στο ίδιο τμήμα, τον Απρίλιο του 2001, υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με θέμα "Πολιτική και Εθνικό Ζήτημα, 1895-1903". Είναι λέκτορας στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστήμιου, όπου διδάσκει νεότερη και σύγχρονη ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία. Για αρκετά χρόνια εργάστηκε ως ερευνήτρια στο Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει συγγράψει το βιβλίο "Πολιτική εξουσία και εθνικό ζήτημα στην Ελλάδα, 1880-1910" και έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια καθώς και σε συλλογικά επιστημονικά εγχειρήματα. Τα ενδιαφέροντα της εστιάζονται στους χώρους της ιστορίας των εξουσιαστικών σχέσεων και της ιστορίας των ιδεών. ⟶ Biblionet