Άδηλοι πόροι και οικονομική ανάπτυξη : η περίπτωση της Ελλάδας στη μεταπολεμική περίοδο - 1η έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2006

  1. Έκδοση
  2. Νίκας, Χρήστος
  3. 1η έκδοση
  4. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2006
  5. 318 σελίδες ; 21 εκ.
  6. 9604580345